MÉS DE 25 ANYS OFERINT PROTECCIÓ AL PROPIETARI

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

RENTA GARANTIZADA
Denominació Social Renta Garantizada S.A.
NIF A86118940
Domicili Social C / Goya 115, entresòl, 28009, Madrid
Correu electrònic info@rentagarantizada.es
Telèfon 915356727

¿Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A Renta Garantizada S.A., depenent de la categoria d'interessat de què es tracti, tractem la informació que ens facilita amb les següents finalitats:

Interessats Finalitats del tractament
Potencials clients Gestionar la potencial relació comercial i/o professional, gestionar l'enviament d'informació sol·licitada i/o resoldre les consultes plantejades, facilitar ofertes dels nostres serveis i/o productes del seu interès.
Clients Gestionar la relació comercial i/o professional, facilitar ofertes dels nostres serveis i/o productes del seu interès.
Proveïdors Gestionar la relació comercial i/o professional.
Candidats Gestionar el procés de selecció de personal.
Usuaris web Gestionar l'anàlisi de les seves dades de navegació

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades personals, depenent de la categoria d'interessat de què es tracti, pot ser:

Interessats Finalitats del tractament
Potencials clients
Art. 6.1.b RGPD: aplicació, a petició de l'interessat, de mesures precontractuals (pressupostos, fulls d'encàrrec, ofertes de serveis...).
Art. 6.1.a RGPD: consentiment de la persona interessada (enviar informació sol·licitada, respondre a les consultes plantejades...).
Art. 6.1.a RGPD: consentiment de la persona interessada (facilitar ofertes dels nostres serveis i/o productes).
Clients Art. 6.1.b RGPD: execució d'un contracte en el qual l'interessat n’és part.
Proveïdors Art. 6.1.b RGPD: execució d'un contracte en el qual l'interessat n’és part.
Candidats Art. 6.1.a RGPD: consentiment de la persona interessada.
Usuaris web Art. 6.1.a RGPD: consentiment de la persona interessada.

Les dades que li sol·licitem són adequades, pertinents i estrictament necessàries i en cap cas està obligat a facilitar-les, però la seva no comunicació podrà afectar a la finalitat del servei o la impossibilitat de prestar-lo.

Per quant de temps conservarem les seves dades personals?

Les seves dades seran conservades el temps mínim necessari per a la correcta prestació del servei ofert així com per atendre les responsabilitats que es poguessin derivar d'aquest i de qualsevol altra exigència legal.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

RENTA GARANTIZADA S.A. no comunicarà les seves dades a cap tercer, llevat que s'informi d'això expressament i es recapti el seu consentiment exprés o hi hagi compliment d'una obligació legal.

Addicionalment l'informem que determinades dades, en virtut de la normativa vigent o de la relació contractual que mantingui amb RENTA GARANTIZADA SA, podran ser comunicades a administracions públiques amb competència en els sectors de l'activitat de RENTA GARANTIZADA SA, quan així ho estableixi la normativa vigent.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Els drets de protecció de dades que podran exercir les persones interessades, quan procedeixin, són:

  • Dret a sol·licitar l'accés a les dades personals relatives a l'interessat.
  • Dret de rectificació o supressió.
  • Dret d'oposició.
  • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament.
  • Dret a la portabilitat de les dades.
  • Dret a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de dades.

Els titulars de les dades personals obtingudes podran exercir els seus drets de protecció de dades personals dirigint una comunicació per escrit a el domicili social de RENTA GARANTIZADA S.A. o al correu electrònic protecciondatos@rentagarantizada.es

Models, formularis i més informació disponible sobre els seus drets a la pàgina web de l'autoritat de control nacional, Agència Espanyola de Protecció de Dades, d'ara endavant, AEPD www.aepd.es

Puc retirar el consentiment?

Vostè té la possibilitat i el dret a retirar el consentiment per a qualsevol finalitat específica atorgada en el seu moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

On puc reclamar en cas que consideri que no es tracten les meves dades correctament?

Si algun interessat considera que les seves dades no són tractades correctament per RENTA GARANTIZADA S.A. o que les sol·licituds d'exercici de drets no han estat ateses de forma satisfactòria, pot interposar una reclamació davant a l'autoritat de protecció de dades que correspongui, sent l'AEPD la indicada en el territori nacional, www.aepd.es.

Seguretat i actualització de les seves dades personals

Amb l'objectiu de salvaguardar la seguretat de les seves dades personals, l'informem que ha adoptat totes les mesures d'índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades personals subministrades. Tot això per evitar la seva alteració, pèrdua, i/o tractaments o accessos no autoritzats, tal com exigeix la normativa, si bé la seguretat absoluta no existeix.

És important que, perquè puguem mantenir les seves dades personals actualitzades, ens informi sempre que es produeixi una modificació d’aquestes.

Confidencialitat

RENTA GARANTIZADA S.A. l'informa que les seves dades seran tractades amb el màxim zel i confidencialitat per tot el personal que intervingui en qualsevol de les fases del tractament. No cedirem ni comunicarem a cap tercer les seves dades, excepte en els casos legalment previstos, o llevat que l'interessat ens ho hagués autoritzat expressament.

Empresa pertanyent al grup

Grupo Neinor