Renta Garantizada

Garantim el cobrament del teu lloguer

Protegeix-te contra els impagaments del teu lloguer segur a Espanya

MAPFRE

Vols garantir el cobrament del teu lloguer?

Ets al millor lloc per fer-ho

Tarifes i Cobertures

Gestió bàsica
3%

Els nostres honoraris
sobre la renda mensual +IVA

Garantia del cobrament de la renda en cas d'impagament

Estudi de solvència

Gestió de la fiança

Intermediació en cobraments i pagaments

Defensa judicial, honoraris advocat

Gestió d'incidències i subministraments

Comprovació de l'estat de l'immoble en acabar el contracte

Actes vandàlics fins a 3000€

Assessorament jurídic i fiscal

Gestió bàsica + Garantia de cobrament
5%

Els nostres honoraris
sobre la renda mensual +IVA

Garantia del cobrament de la renda en cas d'impagament

Estudi de solvència

Gestió de la fiança

Intermediació en cobraments i pagaments

Defensa judicial, honoraris advocat

Gestió d'incidències i subministraments

Comprovació de l'estat de l'immoble en acabar el contracte

Actes vandàlics fins a 3000€

Assessorament jurídic i fiscal

Gestió integral + Garantia de cobrament
6,5%

Els nostres honoraris
sobre la renda mensual +IVA

Garantia del cobrament de la renda en cas d'impagament

Estudi de solvència

Gestió de la fiança

Intermediació en cobraments i pagaments

Defensa judicial, honoraris advocat

Gestió d'incidències i subministraments

Comprovació de l'estat de l'immoble en acabar el contracte

Actes vandàlics fins a 3000€

Assessorament jurídic i fiscal

En cas que l’inquilí sigui proposat per Renta Garantizada, els honoraris que esdevinguin per aquest servei correspondran a una mensualitat de la renda + IVA.

Calcula els honoraris que
Renta Garantizada cobrarà pel teu lloguer

Lloguer segur, sense riscos per als propietaris

Garantía de cobro
GARANTIA DE COBRAMENT

Cobrarà la totalitat del seu lloguer, encara que el seu inquilí no pagui. Ens encarreguem de tot, fins que recuperem l’habitatge. Així que et pots relaxar i concentrar-te en altres coses.

El inquilino perfecto
L’INQUILÍ PERFECTE

Fem estudis de solvència i entrevistes minucioses filtrant a tots els candidats fins a triar el més idoni i qualificat perquè s’ajusti a les seves preferències com inquilí.

Seguridad y tranquilidad
SEGURETAT I TRANQUIL·LITAT

Protecció de fins a 12 mesos de renda, assessorament i defensa judicial en cas de desnonament.
Tot cobert amb l’assegurança de

Gestión integral
GESTIÓ INTEGRAL

Del cobrament al pagament. Ens posem en contacte amb l’inquilí i d’altres parts per assegurar-nos que tot es fa correctament i d’acord amb l’establert.

Gestionem el cobrament del teu lloguer

Protegeix-te contra els impagaments del teu lloguer segur a Espanya

Vols gaudir d'un lloguer segur a Espanya? Renta Garantizada és la resposta

A Renta Garantizada treballem perquè gaudiu d'un lloguer segur i sense preocupacions. Per aconseguir-ho, us aportem solucions personalitzades a qualsevol problema relacionat amb el lloguer del vostre habitatge a Espanya.

Tenim acords amb les millors companyies asseguradores del país per protegir el propietari en cas d'impagament, de manera que rebrà la seva renda fins que es resolgui el problema amb l'inquilí o fins a un termini màxim de 12 mesos.

Amb Renta Garantizada, el lloguer segur és una realitat i la solució a qualsevol preocupació sobre el lloguer del teu habitatge. La teva tranquil·litat és el més important per a nosaltres. Confia en els millors professionals.

Garanteix el cobrament del teu lloguer amb total seguretat

Preguntes freqüents

Preguntas frecuentes

En cas d’impagament, garantim el pagament de la renda mes a mes i tenim el suport de les principals assegurances de solvència acreditada.

Ademés, gestionem la pòlissa d’impagament contractada amb l’assegurança, interposant la demanda judicial des del primer mes d’impagament i encarregant-nos de tot el procediment judicial de desnonament, assumint totes les despeses derivades d’aquest.

A Renta Garantizada, podem donar-te accés a la contractació de la modalitat de gestió que més s’adapti a les seves necessitats sense contractar necessàriament els nostres serveis de cerca d’inquilí.

Els terminis per trobar l’inquilí oscil·len, de mitjana, entre 15 i 20 dies. Considerem tres criteris imprescindibles a l’hora de seleccionar l’inquilí:

  • Solvència: realitzem estudis de solvència i morositat amb el suport de les companyies d’assegurances que disposen d’accés a les bases de dades (ASNEF, FIM, BDMI) que identifiquen en primera instància el risc de cada perfil.
  • Cura de l’habitatge: sol·licitem els dipòsits de garantia pertinents per poder fer front a possibles desperfectes a l’habitatge una vegada finalitzi el contracte. En cas d’impagament, hi ha cobertura per actes vandàlics de fins a 3000 €.
  • Estabilitat en el temps: realitzem contractes de llarga durada, i si l’inquilí desitja finalitzar el contracte anticipadament el primer any, Renta Garantizada s’encarregarà de cercar un nou inquilí de forma gratuïta.

En Renta Garantizada somos expertos en evitar estos riesgos. Acompañamos a nuestros propietarios el día de la resolución del contrato y revisamos la vivienda en su totalidad, inventariando los posibles daños generados para posteriormente gestionar las reparaciones oportunas y repercutir sobre las fianzas depositadas al origen los daños correspondientes. Además, contamos con cobertura de actos vandálicos de hasta 3.000€ para este fin, en caso de desahucio.

Renta Garantizada ho fa per tu. Des de la signatura del contracte l’hi assignem un gestor personal que fa d’interlocutor en la gestió diària entre inquilí i propietari.

Ens encarreguem de la redacció del contracte de lloguer, el dipòsit de la fiança a l’organisme corresponent, el cobrament de rendes, la gestió de subministraments, la tramitació i resolució d’incidències i la comprovació de l’estat de l’habitatge després del lliurament de claus.

Hi ha diferents vies per fer front a una situació d'impagament. La contractació d'una assegurança de consolidació de rendes et garanteix un procés ràpid i sense cap cost pel propietari. Aquest servei queda cobert a les tarifes de garantia.

Solen ser suficients onze mesos per resoldre una situació d’impagament, ja que els temps de mitjana que necessitem en cas d’impagament oscil·len entre 6 i 9 mesos. Això es deu al fet que encarem la situació directament des del primer mes per la via judicial, amb el suport de les companyies d’assegurances.

Tot i això, poden afectar moltes variables a aquests terminis, com ara una vaga de secretaris judicials, com ha passat recentment.

Sí, consultem als organismes de cada província, la limitació i el preu exacte del teu habitatge i gestionem la tramitació per llogar-ho.

Treballem sense cap mena d’exclusivitat, donant al propietari flexibilitat perquè puguem seleccionar el millor inquilí pel seu habitatge, ja sigui mitjançant Renta Garantizada o per un altre canal.

El termini de contractació dels serveis de Renta Garantizada és anual durant el primer any, i després de la primera anualitat, podrà canviar de condicions, incloent-hi finalitzar els serveis amb total llibertat per sortir/entrar. Zero compromisos, sense permanència després d’un any.

Al nostre web podràs accedir en qualsevol moment al portal d’usuari on podràs consultar i descarregar directament tots els documents relatius al teu lloguer.

Renta Garantizada també ofereix els serveis de recerca de comprador i es fa càrrec de tots els tràmits derivats de la venda (contracte d’arres, càlcul d’impostos, formalització, etc.), incloent-hi els habitatges llogats.

Renta Garantizada gestiona de la mateixa manera el lloguer de l’immoble, amb independència si el destí és residencial o comercial.

A Renta Garantizada ens encarreguem de tot perquè no hagis de preocupar-te per res. Sense sorpreses ni càrrecs addicionals. El desglossament de les tarifes el podeu trobar aquí https://rentagarantizada.es/ca/tarifas-coberturas/

Oferim diferents modalitats de gestió en funció de les necessitats dels nostres propietaris. Els nostres honoraris per cadascuna de les tarifes corresponen a un percentatge que s’aplicaria cada mes sobre el preu fixat de la renda.

  • 3 % + IVA: GESTIÓ DEL DIA A DIA (SENSE GARANTIA DE RENDA)
  • 5 % + IVA: GARANTIA DE RENDA (SENSE GESTIÓ DEL DIA A DIA)
  • 6,5 % + IVA: GESTIÓ + GARANTIA DE RENDA

Recerca de l’inquilí per part de Renta Garantizada: una mensualitat de la renda + IVA.

Són deduïbles totes les despeses necessàries per a l'obtenció dels ingressos, així com les quantitats destinades a l'amortització de l'immoble i dels altres béns cedits amb aquest, sempre que responguin a la seva depreciació efectiva. Entre d'altres, es poden citar interessos i despeses de finançament, despeses de conservació i reparació (no ampliacions o millores), tributs i recàrrecs no estatals (IBI, taxa d'escombraries...), contractes d'assegurances, defensa jurídica o l'amortització de l'immoble.

Per tant, els nostres honoraris, tant de gestió com de comercialització, són íntegrament desgravables a la declaració de l'IRPF.

emailGarantir el meu lloguerphone900 10 10 95